Kursy Frazeo

O kursach

Proponowane na platformie kursy frazeodydaktyczne w językach francuskim, hiszpańskim i włoskim mają na celu pomóc w uczeniu się frazeologii w języku obcym. Są przeznaczone dla osób uczących się języków obcych na poziomie B2 – C1. Ich zadaniem jest rozwijanie kompetencji frazeologicznych zarówno receptywnych, czyli związanych z właściwym rozumieniem frazeologizmów, oraz produktywnych, czyli pozwalających na swobodne wykorzystywanie związków frazeologicznych w swoich wypowiedziach.

Kurs frazeodydaktyczny w każdym języku składa się z 15 jednostek. Każda z nich zawiera glosariusz, czyli zbiór wybranych frazeologizmów wraz z wyjaśnieniem ich znaczenia. Ponadto w każdej jednostce znajdziemy różnorodne ćwiczenia praktyczne oparte na związkach frazeologicznych objaśnionych w glosariuszu. Ćwiczenia na platformie pozwalają na samokontrolę.

Kursy bazują na frazeologii somatycznej, czyli na związkach wyrazowych utworzonych z nazwami części ciała człowieka oraz z nazwami jego typowych atrybutów. Frazeologia somatyczna reprezentuje najbardziej produktywny i zarazem często używany obszar frazeologii we wszystkich językach.

Kursy frazeodydaktyczne opatrzone jest testem wstępnym oraz testem końcowym, co pozwala ocenić przyrost kompetencji frazeologicznych u każdego uczestnika.

Język francuski

Zapraszamy na stronę kursu!

Język hiszpański

Zapraszamy na stronę kursu!

Język włoski

Zapraszamy na stronę kursu!