Kursy Frazeo

O Projekcie

Proponowane kursy frazeodydaktyczne w językach francuskim, hiszpańskim i włoskim opracowane zostały w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr umowy: POWR.03.01.00-00-W009/18-00.

Okres realizacji projektu: 01.10.2019-31.03.2022.

Projekt zakłada opracowanie na platformie cyfrowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego bazy frazeologicznej oraz ćwiczeń z zakresu szeroko pojętych jednostek frazeologicznych w trzech językach romańskich: francuskim, hiszpańskim i włoskim. Projekt jest realizowany w Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Humanistycznym, w Instytucie Językoznawstwa, ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec.

Realizuje go Zespół złożony ze specjalistów językoznawców i informatyka:

- Dr hab. Monika Sułkowska, prof. UŚ – Pomysłodawca, Kierownik i Koordynator Projektu.
- Dr Anna Dolata-Zaród – Wykonawca Projektu w zakresie języka francuskiego.
- Dr Agnieszka Gwiazdowska - Wykonawca Projektu w zakresie języka hiszpańskiego.
- Dr Lucyna Marcol-Cacoń - Wykonawca Projektu w zakresie języka włoskiego.
- Dr Agnieszka Pastucha-Blin - Wykonawca Projektu w zakresie języka włoskiego.
- Dr Dominika Topa-Bryniarska - Wykonawca Projektu w zakresie języka francuskiego.
- Dr Zuzanna Lamża - Wykonawca Projektu w zakresie języka hiszpańskiego.
- Mgr Paweł Pawełczyk– Wykonawca Projektu - informatyk, specjalista w zakresie platform do e-learningu.

Twórcy projektu życzą Wszystkim Użytkownikom owocnego udziału w kursach oraz dużo satysfakcji i przyjemności z poznawania frazeologii innych języków!